Som et innlegg i debatten har jeg i min diplomoppgave tegnet et alternativ til det planlagte Garborgsenteret på Bryne. Jeg har valgt å legge senteret til Knudaheio hvor Arne hadde skrivestuen sin, og hvor ekteparet er gravlagt.

 

Hvorfor Knudaheio?

Jeg er overbevist om at senteret som formidler vil nå ut til flere ved å gi publikum en  sammensatt  opplevelse. Jeg er redd at en plassering i høyhuset på Bryne gjør at Garborgsenteret blir et  lokalt senter for spesielt interesserte.

 

Ved å velge en unik plassering i nærheten av skrivestuen, og la natur, kultur og arkitektur jobbe sammen, vil senteret ha bedre forutsetning for å fungere som en formidler på nasjonalt nivå, slik intensjonen er.

TRYKK HER

FOR Å SE ARTIKKEL I
STAVANGER AFTENBLAD

NASJONALT GARBORGSENTER I KNUDAHEIO