Studio Løkeland er et arkitektkontor som eies og drives av Guro Løkeland Hovda, sivilarkitekt MNAL.

 

Kontoret har erfaring fra prosjekter knyttet til bolig og næring, alt fra nybygg, ombygging, renovering, tilbygg, eneboliger, fritidsboliger, interiør for bolig, butikk og kafé, og utendørs planer for hage og gårdsrom.

 

Kontoret legger vekt på tett dialog med oppdragsgiver og håndverkere for å sikre at resultatet blir mest mulig i tråd med intensjonen og oppdragsgivers ønsker.

Målet er å skape gode, helhetlige prosjekter som fungerer til sitt formål, og som tilfører omgivelsene og brukerne noe ekstra i form av arkitektonisk kvalitet og opplevelse.

 

KONTAKTINFO:

 

TELEFON: 93 28 38 92

EPOST: guro@studio-l.no

ORGNR:  914 796 067

ADRESSE: KVALEBERGVEIEN 21, 4016 STAVANGER